Fakta: PMC case

Branche / Industri

Fritlagte ikoner   Vindmølleindustri og vedvarende energi
     

Virksomhed

PMC Group

Produkt / Anlægstype

Hydraulisk styresystem

Applikation

Tætning af låg på en firkantet hydraulikolietank, der også udgør underlag for de tilhørende hydraulikpumper.

Problem & udfordring

Der havde hidtil været anvendt en konventionelfladpakning som tætning mellem tank-beholder og låg, men der var overhængende risiko for defor-mation af den relativt store pakning under fladetrykket fra lågets tilspænding.

For at opsamle spildolie under anlæggets drift eller repara-tioner var der desuden på tanken påsvejset en rende af stål – en både dyr og besværlig løsning. Udfordringerne bestod derfor i at sikre tæt tilslutning uden deformation af pakningen samt en effektiv opsamling af spildolien.

Produkt & løsning

En specialdesignet, formstøbt, rektangulær tætning af kom-positgummi med indstøbte komprimeringsstyrende arma-turer og integreret udvendig rende til opsamling af spildolie.

Produktspecialist

Tom Philipsen
Product Manager

Tel. (+45) 4485 8100
Skriv til os ... 

 

Kvalitetsløft og enklere konstruktion med utraditionel pakning

Et samarbejde mellem PMC Group og Betech Seals resulterede i en nyskabende formstøbt pakning, der på én gang forenklede montagen og løftede kvaliteten af det samlede hydrauliske system, den indgik i. PMC Group fik merværdi, uden det kostede ekstra.


Udviklingsingeniør i PMC Group Carsten Buddig fortæller:Premium Case Story stjerne

Det drejede sig om en olietank i et af vores hydrauliske systemer: En firkantet, svejset ståltank med låg, hvorpå hydraulikpumper m.m. var monteret. Det var som udgangspunkt en velfungerende konstruktion, men vi ville gerne optimere designet, da fremstillingen var en lidt omstændelig proces. Der skulle bl.a. svejses en stålrende på tanken til opsamling af spildolie, hvilket var en både dyr og upraktisk løsning. Vi har også oplevet, at det kunne være vanskeligt at opnå den rette tilspænding uden at deformere den relativt store pakning i tankens låg.

Vi tog derfor kontakt til Betech, der allerede kendte systemet, da de leverede den fladpakning, vi oprindeligt anvendte, og gennem konstruktiv og engageret sparring fik vi sammen udviklet den skræddersyede
Tank Cover Gasket; en formstøbt pakning med en integreret, støbt gummirende, der afløser den førnævnte stålrende på tanken. Det er en løsning vi med stor tilfredshed nu har benyttet i flere år.

   
 
   

“Det koster os det samme at fremstille olietanken
som før, men den nye formstøbte tætning har løftet
kvaliteten af det samlede hydrauliske system,
og det ligger der jo en stor merværdi i.”


Idé om multi-feature pakningen opstod i et tæt samarbejde

Product Manager Tom Philipsen (Betech) forklarer, hvordan den integrerede Tank Cover Gasket kom til verden:

Opgaven lød på, at vi i samarbejde med kundens udviklingsafdeling dels skulle skabe en optimeret, stærk tilslutning mellem olietank og låg, dels skulle udtænke en effektiv løsning til opsamling af spildolie.


Korrekt tilspænding med indbyggede armaturer

Den første del af opgaven løste vi ved at indstøbe flade metalskiver, der var lidt tyndere end gummiet, i pakningen. Derved sikrede vi nøjagtig de 20% deformation, der var optimalt til applikationen, uden at skulle måle tilspændingsmomenter. Som en bonus blev monteringen af pakningen på den måde forenklet.


Besværlig montage af ”tagrende” elimineres

Den anden del af opgaven klarede vi ved at integrere opsamlingsrenden i formgivningen af gummipakningen. Det gjorde også tankkonstruktionen mere enkel, og kunden slap for den vanskelige svejseopgave.

“Pakningens design har med indbygget sikring af optimalt tilspændingsmoment, nem montering og stor holdbarhed virkelig vist sin styrke. Og selv om det kan lyde dyrt med en specialdesignet komponent, er der for os tale om en økonomisk nulløsning”, fortæller Carsten Buddig fra PMC Group.


Gummimateriale valgt med omtanke

Tom Philipsen fortæller videre:

Med hensyn til valg af materialer, så var dette også en udfordring, da tætningen blev udsat for to medier: Indvendigt en olietåge, udvendigt en blanding af atmosfærisk ilt samt ozon fra en generator. Løsningen blev en AEMcompound. Den kombinerer på fortrinlig vis egenskaberne fra en NBR-gummi, som er optimal i forhold til oliedampe, og en EPDM-gummi, som er særlig velegnet til at modstå udeklima og atmosfæriske påvirkninger.


En udfordrende fremstillingsproces

Den sidste større udfordring for os var, at fremstillingen af pakningen krævede et forholdsvis stort formværktøj, og det stillede særlige krav til både kompressionsmaskine og behandlingen af gummiet. Indstøbning og fiksering af metalarmaturerne gjorde ikke processen lettere, men sammen med kompetente produktionsteknikere og erfarne maskinoperatører gik både udviklingsarbejdet og de efterfølgende leverancer lige efter bogen.


Vil du vide mere?

Personlig kontakt: Kontakt vores produktspecialister

Få casen til print (gratis pdf download): Formstøbt multi-feature pakning

   
   

             Del denne side med andre: