Cement | Minerals | Machinery

I råvareudvinding og mineralbearbejdende procesanlæg finder vi nok den industri, der har de vanskeligste vilkår, når det drejer sig om støv, støj, vægt, volumen - og dimensionering. Selv i dette særegne applikationsområde har Betech stærke traditioner.

Primærindustrien er på mange måder enestående. Design af såvel procesanlæg som enkelte delkomponenter er sædvanligvis unikt og afviger på alle måder fra gængse standarder i markedet.

Lige som de enkelte produktionsanlæg er unikke, spænder kunderne i denne industri over vidt forskellige bearbejdnings-specialer: Cement-anlæg, råvareudvinding, grus-, sten- og mineindustri, mineralulds-fabrikker, stålværker og støberier.

Kunderne efterspørger produktløsninger og logistikydelser, der rækker langt ud over ordinært komponentsalg

Vi leverer komponent- og reservedels-løsninger til applikationer omkring støvafskærmning, pakninger og tætninger med høj temperaturresistens samt formdele og tætninger i storformat.

Og kunderne efterspørger produkter og logistik, der rækker langt ud over ordinært komponentsalg: Specialfremstilling af formdele og gummi-compounds, sikkerhedslager på kritiske reservedele, smidig samhandel samt individuelle behov for mærkning, forpakning, dokumentation og forsendelsesmåde.

             Del denne side med andre: